Mata » Testimonials
Më shumë Mata
Profili i Kompanisë
Shërbimet e ofruara
Case Studies
Klientet kryesore
Çertifikata
Contact
Mata


Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime