Zgjidhje » Ambienti i Desktop-it Virtual
 

Ambienti i Desktop-it Virtual (Mbështetur në Server)


Informatika Mbështetur në Server është adoptuar gjerësisht nga vendim-marrësit e Korporatave IT, si sistemi më efikas, fleksibël dhe efektiv përsa i përket kostos, për dorëzimin dhe administrimin e aplikacioneve. Ai adreson sfidat që kanë të bëjnë me përmirësimin maksimal të realizimit, shpejtësisë dhe sigurisë së aplikacionit, ndërkohë që redukton në mënyrë thelbësore kostot operative.
Më shumë Zgjidhje
Qendra Telefonike
Fatura Elektronike
POS - Retail
Backup & Storage


Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime