Zgjidhje » Qendra Telefonike
  E bazuar në platformën AVAYA dhe e specifikuar në pajtim me kërkesat tuaja, Qendra Telefonike e HORIZON ju garanton zgjidhje tërësore për nevojat e klientëve lidhur me shitjet dhe shërbimet. E ndërtuar mbi një teknologji të testuar dhe novatore të shpërndarjes automatike të telefonatave (teknologjia ACD), kjo qendër ofron një suitë për kanalizimin e telefonatave dhe për kapacitetet e përzgjedhjes së burimeve, të dizenjuara për të ndihmuar agjentët përgjegjës të manovrojnë me më efikasitet telefonatat dhe të rrisin nivelin e përgjithshëm të produktivitetit të qendrës së telefonatave.
Më shumë Zgjidhje
Ambienti i Desktop-it Virtual
Fatura Elektronike
POS - Retail
Backup & Storage


Horizon Service Provider © All rights reserved
Produkte
 • Hardware
 • Software
 • Zgjidhje
 • Ambienti i Desktop-it Virtual
 • Qendra Telefonike
 • Fatura Elektronike
 • POS - Retail
 • Backup & Storage
 • Services
 • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
 • Implementim dhe Integrim
 • Rekuperim të dhënash
 • Trajnime