Zgjidhje » Fatura Elektronike
 

Fatura elektronike e HORIZON do të asistojë operatorët dhe distributorët që të reduktojnë në mënyrë thelbësore kostot dhe të përmirësojnë efikasitetin e shpërndarjes së faturave të para-paguara, me përfitimet e mëposhtme:

 • Eliminim i kostove të prodhimit dhe dërgimit që kanë lidhje me faturat plastike dhe ato në formë shkresore
 • Eliminim i kostove të prodhimit dhe dërgimit që kanë lidhje me faturat plastike dhe ato në formë shkresore
 • Nivel i rritur i sigurisë përmes reduktimit të rrezikut të mashtrimit dhe mbrojtjes nga vjedhja
 • Strategji e para-përgatitur në rast dëmi
 • Gjurmueshmëri e ciklit të faturës elektronike
Më shumë Zgjidhje
Ambienti i Desktop-it Virtual
Qendra Telefonike
POS - Retail
Backup & Storage


Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
 • Ambienti i Desktop-it Virtual
 • Qendra Telefonike
 • Fatura Elektronike
 • POS - Retail
 • Backup & Storage
 • Services
 • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
 • Implementim dhe Integrim
 • Rekuperim të dhënash
 • Trajnime