Zgjidhje » POS - Retail
 

Zgjidhja POS-Retail e HORIZON ka trashëguar të gjitha avantazhet e një aplikacioni tërësisht të specializuar, së bashku me Platformën e Teknologjisë Thin Client.

Shitësit inteligjentë me pakicë mund të përfitojnë nga një aplikacion i rregulluar dhe i përshtatur me kërkesat e tyre të biznesit, si dhe nga avantazhet thelbësore që ofron teknologjia ‘thin clients’, duke përfshirë këtu edhe reduktimin e kostove dhe telashet e administrimit, krijimin e një qëndrueshmërie më të lartë të sistemit, garantimin e sigurisë maksimale dhe uljen e kostos totale të pronësisë.Kjo është zgjedhja ideale për ata shitës me pakicë që kanë shumë qendra ku ushtrojnë veprimtarinë e tyre të biznesit, por një staf të kufizuar për mbështetjen teknike. Kjo zgjidhje rrit nivelin e performancës dhe efikasitetit, ndërkohë që redukton në nivele minimale kohën e shpenzuar për mirëmbajtje dhe administrim.

Më shumë Zgjidhje
Ambienti i Desktop-it Virtual
Qendra Telefonike
Fatura Elektronike
Backup & Storage


Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime