Zgjidhje » Backup & Storage
 

HORIZON implementon zgjidhje të cilat mbështesin të gjitha nevojat e çdo kompanie për backup dhe ruajtje të të dhënave.

Kjo zgjidhje ofron mbledhjen e kërkesave specifike, që vendosen nga mjedisi i klientit; për më tepër, zgjidhja jonë përfaqëson një sistem me efikasitet në kosto dhe të zgjerueshëm, që mbulon kërkesat e parashikueshme operative të organizatës.

Më shumë Zgjidhje
Ambienti i Desktop-it Virtual
Qendra Telefonike
Fatura Elektronike
POS - Retail


Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime