Zgjidhje » Backup & Storage
 

HORIZON implementon zgjidhje të cilat mbështesin të gjitha nevojat e çdo kompanie për backup dhe ruajtje të të dhënave.

Kjo zgjidhje ofron mbledhjen e kërkesave specifike, që vendosen nga mjedisi i klientit; për më tepër, zgjidhja jonë përfaqëson një sistem me efikasitet në kosto dhe të zgjerueshëm, që mbulon kërkesat e parashikueshme operative të organizatës.

Më shumë Zgjidhje
Ambienti i Desktop-it Virtual
Qendra Telefonike
Fatura Elektronike
POS - Retail


Horizon Service Provider © All rights reserved
Produkte
 • Hardware
 • Software
 • Zgjidhje
 • Ambienti i Desktop-it Virtual
 • Qendra Telefonike
 • Fatura Elektronike
 • POS - Retail
 • Backup & Storage
 • Services
 • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
 • Implementim dhe Integrim
 • Rekuperim të dhënash
 • Trajnime