Services » Implementim dhe Integrim

 

HORIZON siguron zbatim të projektit IT dhe ndjekje të tij nga hapi i parë deri në të fundit, duke respektuar afatet kohore, buxhetin në dispozicion dhe nivelin e cilësisë, për të cilin është rënë dakord me klientin.

Integrim dhe implementim i autorizuar nga Ofruesi i zgjidhjeve IT, duke u përqëndruar në sektorët e Telekomunikacionit, Sistemit Bankar, Arsimit, Industrisë së Prodhimit dhe Shitjes me Pakicë.
HORIZON merr përsipër realizimin e projekteve, duke ndjekur metodologjitë standarde të menaxhimit të projektit, në mënyrë të tillë që të lehtësojë dhe të reduktojë risqet e projektit, të garantojë cilësi të dorëzimit të produkteve dhe shërbimeve dhe të respektojë afatet kohore dhe buxhetin e përcaktuar për çdo projekt. 

Më shumë Services
Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
Rekuperim të dhënash
Trajnime


Horizon Service Provider © All rights reserved
Produkte
 • Hardware
 • Software
 • Zgjidhje
 • Ambienti i Desktop-it Virtual
 • Qendra Telefonike
 • Fatura Elektronike
 • POS - Retail
 • Backup & Storage
 • Services
 • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
 • Implementim dhe Integrim
 • Rekuperim të dhënash
 • Trajnime