Services » Rekuperim të dhënash

 

Horizon, në bashkëpunim me një Laborator të huaj e të mirënjohur të Rikuperimit të të Dhënave ofron zgjidhjet më të favorshme dhe efikase për kostot për klientët që kanë pësuar Humbje të Dhënash.

Opsioni i rikuperimit të të dhënave ofrohet në çdo mjet elektronik, optik ose magnetik, që funksionon në çdo Sistem Operativ.

Konfidencialiteti i të Dhënave ruhet me anë të një kontratë-marrëveshjeje, në formë të shkruar. 

Më shumë Services
Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
Implementim dhe Integrim
Trajnime


Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime