Services » Rekuperim të dhënash

 

Horizon, në bashkëpunim me një Laborator të huaj e të mirënjohur të Rikuperimit të të Dhënave ofron zgjidhjet më të favorshme dhe efikase për kostot për klientët që kanë pësuar Humbje të Dhënash.

Opsioni i rikuperimit të të dhënave ofrohet në çdo mjet elektronik, optik ose magnetik, që funksionon në çdo Sistem Operativ.

Konfidencialiteti i të Dhënave ruhet me anë të një kontratë-marrëveshjeje, në formë të shkruar. 

Më shumë Services
Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
Implementim dhe Integrim
Trajnime


Horizon Service Provider © All rights reserved
Produkte
 • Hardware
 • Software
 • Zgjidhje
 • Ambienti i Desktop-it Virtual
 • Qendra Telefonike
 • Fatura Elektronike
 • POS - Retail
 • Backup & Storage
 • Services
 • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
 • Implementim dhe Integrim
 • Rekuperim të dhënash
 • Trajnime