Services » Trajnime

  HORIZON vë theksin tek edukimi dhe Klientët e edukuar, të cilët janë më shumë kërkues përsa i përket cilësisë dhe efikasitetit, duke e orientuar kështu tregun e teknologjisë së informacionit drejt një niveli më të lartë të rëndësisë së biznesit. Për këtë qëllim, ne ofrojmë kurse trajnimi IT lidhur me produktet e Cisco, Microsoft, HP, Oracle, Linux, SUN dhe AVAYA, në mjedise të avancuara, duke përfshirë edhe materiale, instruktorë dhe laboratorë të çertifikuar.
Më shumë Services
Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
Implementim dhe Integrim
Rekuperim të dhënash


Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime