Produkte » Hardware » Avaya

Zgjidhjet TDM & IP PBX

AVAYA është Ofruesi i Parapëlqyer sa herë që bëhet fjalë për telefoninë IP, pasi duke zgjedhur AVAYA do të shihni përfitime biznesi në çdo nivel.

HORIZON ofron paketën e plotë të produkteve të AVAYA dhe AVAYA-Tenovis që gjenden në treg, duke përfshirë edhe IP Office dhe Integral family, të përshtatshme për organizatat dhe hotelet e vogla e të mesme, si dhe Media Server dhe Media Gateways për mjedisin më kërkues të korporatave të mëdha.

 
 

Familja integrale e AVAYA IP Office & AVAYA-Tenovis përbën një zgjidhje gjithëpërfshirëse, që kombinon teknologjitë IP dhe TDM dhe në mënyrë specifike është krijuar për të përballuar sfidat e komunikimit, që hasen nga bizneset e vogla dhe të mëdha.

 
 

 

 

Familja e AVAYA family of Media Servers siguron një platformë të qëndrueshme aplikimesh, bazuar në sistemet operative industriale-standarde, për të mbështetur rrjetet e shpërndara IP dhe përpunimin qendror të telefonatave përmes rrjeteve të tipit ‘multi-protocol’. Këta servera janë në dispozicion si një zgjidhje e integruar, ose mund të funksionojnë dhe operojnë në mënyrë të pavarur, me aftësinë për të përballuar deri në 420,000 telefonata gjatë orëve të pikut. 


 

Familja e AVAYA Media Gateways adreson nevojën tuaj për një zgjidhje të konvertuar që mbështet, si mjediset e telefonisë të tipit TDM, ashtu edhe atë të tipit IP, nëpërmjet ndërfaqeve ‘seamlessly integrating traditional circuit-switched dhe IP-switched’, duke lejuar në këtë mënyrë që organizata juaj të zhvillohet dhe të përparojë lehtësisht, duke kaluar nga një telefoni e bazuar në TDM, në gjeneratën e re të infrastrukturave IP, duke përfshirë edhe ato që bazohen në standardin e hapur SIP (Session Initiation Protocol/Protokolli i Fillimit të Sesionit).  

 

 

 

- Kuadër i përgjithshëm i AVAYA IP Office
- Kuadër i përgjithshëm i AVAYA Integral 5 Communication Server
- Kuadër i përgjithshëm i AVAYA Media Servers & Gateways

Më shumë Produkte

Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime