Produkte » Hardware » Wyse

Thin Clients


Wyse thin clients punon me aplikacionet e Windows, java, Linux, UNIX dhe me aplikacionet e bazuara në rrjet, në mënyrë të sigurt në serverat e Microsoft Windows Terminal Services, Citrix Application Delivery dhe VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI), duke përdorur protokollet thin display.

Aplikacionet nuk e pengojnë rrjetin dhe nuk shkarkohen tek thin client, duke eliminuar kështu problemet e shpeshta në PC, lidhur me sigurinë e përdoruesit dhe gjatësinë e valës.

 

I thjeshtë
I fuqishëm: I adaptueshëm
Fleksibël


Wyse Thin OS (WTOS)
Një thin client i thjeshtë dhe optimal, që është i lehtë për t'u instaluar. Pajisja e përkryer dhe jo e shtrenjtë ICA/RDP.
Windows CE
Një thin client efikas dhe i fuqishëm, me ekuilibrin e duhur të karakteristikave për mjediset që kanë nevojë për ndërfaqen e përdoruesit Windows.
Wyse Linux
Një thin client i adaptueshëm, që është i përshkallëzueshëm, nga një pajisje e thjeshtë, në një pajisje tepër të fuqishme pune.
Windows XPe
Një thin client i fuqishëm dhe fleksibël për të punuar me aplikacionet më kërkuese lokale, duke përfshirë këtu video dhe Java.

 

Për informacion të mëtejshëm, ju lutemi referojuni adresës:
http://www.wyse.com/products/hardware/thinclients/index.asp

 

Më shumë Produkte





Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime