Produkte » Hardware » Juniper

Juniper Networks i përqëndruar në teknologji, lidership, dhe përsosmëri teknike ka krijuar një paketë fituese me platforma të sigurta dhe të besuara. Juniper Networks ofron një linjë parësore me rrjete të ndryshme dhe produkte të sigurisë që përfshijnë zgjidhje, të cilat mund t'i përshtaten si një zyre të vogël, ashtu edhe rrjeteve më të mëdha IP të sigurisë në botë. Juniper Networks garanton platforma rrjetesh që udhëheqin në treg dhe produkte të sigurisë që janë krijuar me qëllim që t'i ofrojnë dhe t'i garantojnë klientit një përvojë të sigurt dhe të siguruar.
 
HORIZON
ofron paketën e plotë të produkteve të Juniper, duke përfshirë këtu një gamë të gjerë platformash me performancë të lartë e tepër të besueshme për routing. Ofron gjithashtu edhe Session Border Controllers, të cilat janë tepër të përshkallëzueshme, si dhe dorëzim të sigurt dhe të besuar të aplikacioneve, mjeteve të integruara firewall/IPSec, pajisje SSL VPN dhe produkte që shërbejnë për parandalimin e ndërhyrjeve.

 


 Routers Firewall / IPSec VPN
Parandalimi dhe Gjurmimi i Ndërhyrjeve

 

Më shumë Produkte

Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime