Produkte » Hardware » Produkte te tjera
Teknologjia 2.5G e lëvizshme e komunikimit/2.5G mobile communication technology (GPRS/EDGE) është kthyer në një teknologji tepër të përdorur nga industritë dhe shërbimet utilitare përgjatë viteve të fundit, ndërkohë që shumë klientë janë në kërkim të kanaleve të besueshëm, fleksibël dhe efikasë në kosto, mbi bazat e të cilëve të ndërtojnë sistemet e tyre të informacionit. Shumë aplikacione, si për shembull, ATM, POS, SCADA dhe sistemet e mbikëqyrjes do të kenë nevojë për këto kanale të dhënash, që të mbulojnë të gjithë vendin; kjo nënkupton një të ardhme brilante për aplikacionet e rjeteve të të dhënave GPRS/EDGE.

HORIZON
ofron një gamë të gjerë të produkteve të GSM-GPRS dhe GPS për të plotësuar kërkesat e sipër-përmendura.
Duke filluar që nga modemët dhe routerat e thjeshtë GSM-GPRS për të mbështetur konektivitetin në rrjet, aty ku vihet në dispozicion vetëm komunikimi i lëvizshëm, Analog & ISDN FCTs vepron si një portë e komunikimit zanor dhe komunikimit me SMS ndërmjet kompanisë dhe rrjetit mobile, zgjidhje të tilla janë ideale për kompanitë e GSM-GPRS locators, kompanitë e Menaxhimit të Mjeteve Motorike, si dhe për kompanitë e Tregtimit të Makinave.
Më shumë Produkte

Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
  • Ambienti i Desktop-it Virtual
  • Qendra Telefonike
  • Fatura Elektronike
  • POS - Retail
  • Backup & Storage
  • Services
  • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
  • Implementim dhe Integrim
  • Rekuperim të dhënash
  • Trajnime