Produkte » Hardware » Oracle

Sun Ray 2

Ultra Thin është mënyra e duhur!!
SUN ofron versionin e vogël të ultra thin client.

 • Përdor vetëm 4 vat gjatë kohës kur është në operim.
 • DVI të llojit 1600 x 1200 @24bit
 • Lexues të brendshëm të kartës
 • Portë për USB &Serial
 • 100 MB Ethernet
 • Audio In  & Out

Sun Servers with CoolThreads Technology

 • Performancë të shkëlqyer
 • Përshkallëzim dhe besueshmëri me hapësirë të madhe
 • Fuqi
 • Efikasitet në kosto me anë të arkitekturës së Sun me burim të hapur CTM (chip multithreading)

 

Gjithashtu, përfitoni Solaris me burim të hapur 10 OS dhe teknologjinë e virtualizimit, pa asnjë kosto ekstra.

Storage

Mbërriti më në fund koncepti i ri : Ruajtja e Unifikuar !!
Sistemet për Ruajtjen e Unifikuar të Sun thjeshtojnë në mënyrë radikale mënyrën se si e manaxhoni  procesin e ruajtjes.

 • Duke ju dhënë më shumë thjeshtësi në përdorim
 • Diagnostikim dhe korrigjim në kohë reale
 • Përshkallëzim masiv
 • Kursim të madh


Aplikimi tepër i thjeshtë është ideal për ekipet e punës në kompani, në zyrat e largëta ose bizneset e vogla e të mesme, si dhe ofron mundësinë e ruajtjesme çmime mjaft të ulëta fillestare.

Design & Architect your IT Environment

 • Kuptoni tendencat e teknologjisë dhe mënyrat se si ajo mund të zbatohet për nevojat tuaja
 • Krijoni arkitekturën e skemës suaj, ku dallohen objektivat tuaja afat-shkurtra dhe vizioni juaj afat-gjatë
 • Vendosni prioritetet e investimeve tuaja në fushën e IT, për t’i dhënë vlerë të madhe biznesit tuaj
 • Përqëndrohuni në Marrëveshjet në Nivel Shërbimi dhe në mënyrat se si t’i realizoni ato

 

Më shumë Produkte

Horizon Service Provider © All rights reserved
Zgjidhje
 • Ambienti i Desktop-it Virtual
 • Qendra Telefonike
 • Fatura Elektronike
 • POS - Retail
 • Backup & Storage
 • Services
 • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
 • Implementim dhe Integrim
 • Rekuperim të dhënash
 • Trajnime