Produkte » Hardware » Cisco

Cisco Systems është lideri mbarëbotëror për rrjetet në Internet. Aktualisht, rrjetet përbëjnë një pjesë thelbësore të biznesit, arsimit, qeverisjes dhe komunikimit në mjediset e shtëpisë. Janë pikërisht zgjidhjet për rrjete në Internet, të bazuara në protokoll (IP), që ofron Cisco, ato që përbëjnë themelet e këtyre rrjeteve.
Aktualisht, me një numër që tejkalon 47,000 punonjës në mbarë botën, kjo traditë inovacioni vazhdon të ofrojë produkte që udhëheqin në fushën e industrisë, si dhe zgjidhje në fushat kryesore të zhvillimit (routing dhe switching) të kompanive, gjithashtu edhe teknologji tepër të avancuara.
 
HORIZON ofron paketën e plotë të produkteve dhe zgjidhjeve të Cisco, që përfshijnë si vijon:
 
    * Komunikimet IP
    * Sigurinë e Rrjeteve
    * Wireless LAN
    * Krijimin e Rrjeteve për Ruajtjen e të Dhënave
    * Krijimin e Rrjeteve në Mjediset Shtëpiake
    * Sistemet Video
    * Shërbimet e Rrjeteve të Aplikimit

 

Përse të blini Cisco SMARTnet

Më shumë Produkte

Horizon Service Provider © All rights reserved
Produkte
 • Hardware
 • Software
 • Zgjidhje
 • Ambienti i Desktop-it Virtual
 • Qendra Telefonike
 • Fatura Elektronike
 • POS - Retail
 • Backup & Storage
 • Services
 • Mbështetje dhe Mirëmbajtje Hardware
 • Implementim dhe Integrim
 • Rekuperim të dhënash
 • Trajnime