Horizon.al

  • English

CISCO

Cisco Systems është lideri mbarëbotëror për rrjetet në Internet. Aktualisht, rrjetet përbëjnë një pjesë thelbësore të biznesit, arsimit, qeverisjes dhe komunikimit në mjediset e shtëpisë. Janë pikërisht zgjidhjet për rrjete në Internet, të bazuara në protokoll (IP), që ofron Cisco, ato që përbëjnë themelet e këtyre rrjeteve.
Aktualisht, me një numër që tejkalon 47,000 punonjës në mbarë botën, kjo traditë inovacioni vazhdon të ofrojë produkte që udhëheqin në fushën e industrisë, si dhe zgjidhje në fushat kryesore të zhvillimit (routing dhe switching) të kompanive, gjithashtu edhe teknologji tepër të avancuara.

HORIZON ofron paketën e plotë të produkteve dhe zgjidhjeve të Cisco, që përfshijnë si vijon:

* Komunikimet IP
* Sigurinë e Rrjeteve
* Wireless LAN
* Krijimin e Rrjeteve për Ruajtjen e të Dhënave
* Krijimin e Rrjeteve në Mjediset Shtëpiake
* Sistemet Video
* Shërbimet e Rrjeteve të Aplikimit