Horizon.al

  • English

Produktet

HORIZON vë theksin tek edukimi dhe Klientët e edukuar, të cilët janë më shumë kërkues, përsa i përket cilësisë dhe efikasitetit, duke e orientuar kështu tregun e teknologjisë së informacionit drejt një niveli më të lartë për rëndësinë e biznesit.

Për këtë qëllim, ne ofrojmë trajnim teknik për stafin IT të Ofruesve HW & OS, si për shembull, Cisco, Microsoft, SUN, Linux, Oracle dhe HP.