Horizon.al

  • English

Zgjidhje

Solutions

Ambienti i Desktop-it Virtual (Mbështetur në Server)

Informatika Mbështetur në Server është adoptuar gjerësisht nga vendim-marrësit e Korporatave IT, si sistemi më efikas, fleksibël dhe efektiv përsa i përket kostos, për dorëzimin dhe administrimin e aplikacioneve. Ai adreson sfidat që kanë të bëjnë me përmirësimin maksimal të realizimit, shpejtësisë dhe sigurisë së aplikacionit, ndërkohë që redukton në mënyrë thelbësore kostot operative.

Qendra Telefonike

 

E bazuar në platformën AVAYA dhe e specifikuar në pajtim me kërkesat tuaja, Qendra Telefonike e HORIZON ju garanton zgjidhje tërësore për nevojat e klientëve lidhur me shitjet dhe shërbimet. E ndërtuar mbi një teknologji të testuar dhe novatore të shpërndarjes automatike të telefonatave (teknologjia ACD), kjo qendër ofron një suitë për kanalizimin e telefonatave dhe për kapacitetet e përzgjedhjes së burimeve, të dizenjuara për të ndihmuar agjentët përgjegjës të manovrojnë me më efikasitet telefonatat dhe të rrisin nivelin e përgjithshëm të produktivitetit të qendrës së telefonatave.

POS - Retail

Zgjidhja POS-Retail e HORIZON ka trashëguar të gjitha avantazhet e një aplikacioni tërësisht të specializuar, së bashku me Platformën e Teknologjisë Thin Client.

Shitësit inteligjentë me pakicë mund të përfitojnë nga një aplikacion i rregulluar dhe i përshtatur me kërkesat e tyre të biznesit, si dhe nga avantazhet thelbësore që ofron teknologjia ‘thin clients’, duke përfshirë këtu edhe reduktimin e kostove dhe telashet e administrimit, krijimin e një qëndrueshmërie më të lartë të sistemit, garantimin e sigurisë maksimale dhe uljen e kostos totale të pronësisë.Kjo është zgjedhja ideale për ata shitës me pakicë që kanë shumë qendra ku ushtrojnë veprimtarinë e tyre të biznesit, por një staf të kufizuar për mbështetjen teknike. Kjo zgjidhje rrit nivelin e performancës dhe efikasitetit, ndërkohë që redukton në nivele minimale kohën e shpenzuar për mirëmbajtje dhe administrim.

Fatura Elektronike

Fatura elektronike e HORIZON do të asistojë operatorët dhe distributorët që të reduktojnë në mënyrë thelbësore kostot dhe të përmirësojnë efikasitetin e shpërndarjes së faturave të para-paguara, me përfitimet e mëposhtme:

  • Eliminim i kostove të prodhimit dhe dërgimit që kanë lidhje me faturat plastike dhe ato në formë shkresore
  • Eliminim i kostove të prodhimit dhe dërgimit që kanë lidhje me faturat plastike dhe ato në formë shkresore
  • Nivel i rritur i sigurisë përmes reduktimit të rrezikut të mashtrimit dhe mbrojtjes nga vjedhja
  • Strategji e para-përgatitur në rast dëmi
  • Gjurmueshmëri e ciklit të faturës elektronike
services

Backup & Storage

HORIZON implementon zgjidhje të cilat mbështesin të gjitha nevojat e çdo kompanie për backup dhe ruajtje të të dhënave.

Kjo zgjidhje ofron mbledhjen e kërkesave specifike, që vendosen nga mjedisi i klientit; për më tepër, zgjidhja jonë përfaqëson një sistem me efikasitet në kosto dhe të zgjerueshëm, që mbulon kërkesat e parashikueshme operative të organizatës.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ALPAY


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Lexo me shume

SMARTFIN


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Lexo me shume