Horizon.al

 • English

Horizon kërkon të zgjerojë ekipin me Senior Software Developer (Java/C#) 3+ vite Eksperiencë

Senior Software Developer (Java/C#) – 3+ vite  Eksperiencë

A jeni një zhvillues i aftë softuerësh me pasion për krijimin e sistemeve të fuqishme dhe të shkallëzueshme? A ju pëlqen të zgjidhni sfida komplekse teknike? Nëse po, ne dëshirojmë që ju të bashkoheni me ekipin tonë!

 

Pozicioni: Senior Backend Developer

Vendndodhja: Tiranë (on-site)

Përvojë: 3+ vite në Java ose C#

 

Përgjegjësitë kryesore:

 • Dizenjon, zhvillon dhe mirëmban sisteme mbështetëse me performancë të lartë duke përdorur Java ose C#.
 • Bashkëpunon me ekipe ndërfunksionale për të përcaktuar, dizenjuar dhe dërguar veçori të reja.
 • Siguron performancën, cilësinë dhe përgjegjshmërinë më të mirë të mundshme të aplikacioneve.
 • Identifikon dhe korrigjon pengesat dhe rregullon gabimet.
 • Ndihmon në ruajtjen e cilësisë, organizimit dhe automatizimit të kodit.

 

Eksperienca:

 • 3+ vite përvojë në zhvillimin e backend-it duke përdorur Java ose C#.
 • Kuptimi i mirë i programimit të orientuar drejt objektit.
 • Përvojë me sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave (p.sh., SQL, NoSQL).
 • Njohja me API-të dhe shërbimet e internetit RESTful.
 • Të aftë në sistemet e kontrollit të versioneve (p.sh., Git).
 • Aftësi të shkëlqyera për zgjidhjen e problemeve dhe vëmendje ndaj detajeve.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në një mjedis ekipor.

 

Kualifikimet e Preferuara:

 • Njohuri të arkitekturës së mikroshërbimeve.
 • Njohje me tubacionet CI/CD.
 • Kuptimi i teknologjive të përparme (p.sh., HTML, CSS, JavaScript).

 

Çfarë ne ofrojmë:

 • Paketa konkurruese e pagave dhe përfitimeve.
 • Mundësi për të punuar me një ekip të talentuar dhe dinamik.
 • Zhvillimi profesional dhe mundësitë e rritjes.
 • Një kulturë mbështetëse dhe gjithëpërfshirëse e kompanisë.