Horizon.al

  • English

WYSE

Wyse thin clients punon me aplikacionet e Windows, java, Linux, UNIX dhe me aplikacionet e bazuara në rrjet, në mënyrë të sigurt në serverat e Microsoft Windows Terminal Services, Citrix Application Delivery dhe VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI), duke përdorur protokollet thin display.

Aplikacionet nuk e pengojnë rrjetin dhe nuk shkarkohen tek thin client, duke eliminuar kështu problemet e shpeshta në PC, lidhur me sigurinë e përdoruesit dhe gjatësinë e valës.

I thjeshtë

Wyse Thin OS (WTOS)

Një thin client i thjeshtë dhe optimal, që është i lehtë për t'u instaluar. Pajisja e përkryer dhe jo e shtrenjtë ICA/RDP

I fuqishëm

Windows CE

Një thin client efikas dhe i fuqishëm, me ekuilibrin e duhur të karakteristikave për mjediset që kanë nevojë për ndërfaqen e përdoruesit Windows.

I adaptueshëm

Wyse Linux

Një thin client i adaptueshëm, që është i përshkallëzueshëm, nga një pajisje e thjeshtë, në një pajisje tepër të fuqishme pune.

Fleksibël

Windows XPe

Një thin client i fuqishëm dhe fleksibël për të punuar me aplikacionet më kërkuese lokale, duke përfshirë këtu video dhe Java.